Om Namah Shivaya Dhun Lyrics

Om namah shivaya dhun lyrics is a very soothing bhajan which relax your mind.

Om namah shivaya dhun lyrics Credits : –

om namah shivaya dhun lyrics

ॐ नमः शिवाय धुन Lyrics in Hindi

ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ॐ
ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ॐ

रामेश्वराय शिव रामेश्वराय

हर हर भोले नमः शिवाय
गंगा धाराय शिव गंगा धाराय शिव
हर हर भोले नमः शिवाय

ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ॐ
ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ॐ

जटा धाराय शिव जटा धाराय
हर हर भोले नमः शिवाय
सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय
हर हर भोले नमः शिवाय

ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ॐ
ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ॐ

विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय
हर हर भोले नमः शिवाय
कोटेशवराय शिव कोटेशवराय
हर हर भोले नमः शिवाय

ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ॐ
ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ॐ

महाकालेश्वराय महाकालेश्वराय
हर हर भोले नमः शिवाय
त्रियम्बकेश्वराय  त्रियम्बकेश्वराय
हर हर भोले नमः शिवाय

ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ॐ
ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ॐ

ॐ नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय

ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ॐ
ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ॐ

Om Namah Shivaya Dhun Lyrics In English –

Om Namah Shivay Har Har Bhole Namah Shivay Om
Om Namah Shivay Har Har Bhole Namah Shivay Om

Rameshwaraye Shiv Rameshwaraye

Har Har Bhole Namah Shivay
Ganga Dharaye Shiv Ganga Dharaye Shiv
Har Har Bhole Namah Shivay

Om Namah Shivay Har Har Bhole Namah Shivay Om
Om Namah Shivay Har Har Bhole Namah Shivay Om

Jata Dharaye Shiv Jata Dharaye
Har Har Bhole Namah Shivay
Someshvaraye Shiv Someshwaraye
Har Har Bhole Namah Shivay

Om Namah Shivay Har Har Bhole Namah Shivay Om
Om Namah Shivay Har Har Bhole Namah Shivay Om

Vishveshwaraye Shiv Vishveshwaraye
Har Har Bhole Namah Shivay
Koteshwaraye Shiv Koteshwaraye
Har Har Bhole Namah Shivay

Om Namah Shivay Har Har Bhole Namah Shivay Om
Om Namah Shivay Har Har Bhole Namah Shivay Om

Mahakaleshwaraye Mahakaleshwaraye
Har Har Bhole Namah Shivay
Tribkeshwaraye Tribkeshwaraye
Har Har Bhole Namah Shivay

Om Namah Shivay Har Har Bhole Namah Shivay Om
Om Namah Shivay Har Har Bhole Namah Shivay Om

Om Namah Shivay
Om Namah Shivay
Om Namah Shivay

Om Namah Shivay Har Har Bhole Namah Shivay Om
Om Namah Shivay Har Har Bhole Namah Shivay Om

Download pdf of Om Namah Shivaya Dhun Lyrics

CategoryShiv Ji bhajans

Most Viewed Bhajans :